ข้อมูลวีดีโอ

ประวัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

หมวด: ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา